Việt Nam Đón Nhận Tin Vui Từ Thị Trường Xuất Khẩu Cá Ngừ

Dựa vào những báo cáo từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc lên tới hơn 20% so với cùng thời điểm năm trước khi đạt gần 200 triệu đô la mỹ. Sự phục hồi này được giải thích là do những thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của việt Nam như Mỹ hay châu âu đang có nhu cầu tăng cao.

Xem thêm:

Cụ thể hơn, trong quý đầu tiên của năm 2017. Tổng lượng cá ngừ khai thác trên toàn quốc tại 3 thành phố chính rơi vào khoảng gần sáu ngàn tấn. trong đó ở Phú Yên và Khánh Hòa, lượng cá ngừ đánh bắt được đều giảm nhẹ lần lượt là 2 và tám %. Ngược lại, ở Bình Định sản lượng đánh bắt được có sự tăng trưởng ấn tượng hơn 70% so với cùng kỳ khi đạt 3446 tấn

Nhìn chung thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam qua các quốc gia trên thế giới đều chứng kiến sự tăng trưởng so với cùng thời điểm này năm 2016. Mức tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp đạt được là rất ấn tượng lên tới gần 40%. Sản phẩm chủ lực mà Việt Nam xuất khẩu năm nay không khác vẫn là thân/phile cá ngừ đóng lạnh, sản lượng xuất khẩu của dòng sản phẩm này chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2017, doanh thu gần 50 triệu đô la mỹ, cho mức tăng trưởng hơn 10%. Theo sau đó là sản phẩm cá ngừ đóng hộp, sản phẩm này cũng cho doanh số rất khả quan khi đạt hơn 50%. Bên cạnh đó, theo thống kê báo cáo thì số quốc gia nhập khẩu cá ngừ Việt Nam cũng có sự tăng trưởng, tổng cộng đã có 80 quốc gia nhập khẩu. Không thể không kể đến những thị trường chủ lực như Mỹ, châu âu, isarel, Nhật… đây vẫn là những quốc gia chiếm phần lớn sản lượng xuất khẩu cá ngừ của việt Nam không chỉ trong 3 tháng đầu năm và từ trước tới nay. Đặc biệt, bước sang tới năm 2017, israel đã vươn lên trên cả nhật bản và cá quốc gia châu á để trở thành quốc gia nhập khẩu cá ngừ Việt Nam lớn thứ ba trên thế giới. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia đứng ở vị trí đầu tiên, mặc dù có những khó khăn vào thời điểm đầu năm, tuy nhiên trong 2 tháng gần đây, thị trường này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại, Theo sau Hoa Kỳ là thị trường châu âu, thị trường này cũng đạt được con số tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 14% so với cùng thời điểm năm trước

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.