Kho Bảo Thuế Là Gì, Các Quy Định Kho Bảo Thuế?

Do những yêu cầu đặc biệt riêng mà không phải doanh nghiệp sản xuất nào cũng có kho bảo thuế. Để hiểu rõ hơn kho bảo thuế là gì và những thông tin liên quan cần biết. Mời bạn đọc theo dõi bài viết này. 

Xem thêm:

Tổng hợp thông tin về kho bảo thuế
Tổng hợp thông tin về kho bảo thuế

Khái Niệm Kho Bảo Thuế

Kho bảo thuế tiếng Anh là Tax-suspension warehouse. Đây là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.

Hiểu một cách đơn giản, các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu hay doanh nghiệp có lượng hàng hóa xuất khẩu lớn (chủ yếu là doanh nghiệp FDI) sẽ xin phép xây dựng kho bảo thuế riêng. Kho này sẽ được sử dụng cho việc lưu trữ vật tư, nguyên liệu chưa nộp thuế – phục vụ hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chính doanh nghiệp đó. Và cơ quan hải quan tại địa phương sẽ phụ trách việc giám sát hoạt động kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Quy Định Về Kho Bảo Thuế

Thời hạn hàng hóa gửi tại kho bảo thuế

Nguyên liệu, vật tư được lưu giữ tại kho bảo thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho. Trường hợp có lí do chính đáng theo yêu cầu của chu trình sản xuất thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đang quản lí kho bảo thuế gia hạn. Thời gian gia hạn phù hợp với chu trình sản xuất.

Điều kiện thành lập kho bảo thuế

 • Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền quyết định thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động kho bảo thuế.
 • Doanh nghiệp xin phép xây dựng kho bảo thuế phải được thành lập theo đúng quy định pháp luật
 • Doanh nghiệp không thuộc diện bị cưỡng chế và có đủ hệ thống sổ sách, chứng từ theo dõi chu trình xuất nhập kho – xuất nhập khẩu.
 • Địa điểm xây dựng kho bảo thuế là trong khuôn viên nhà máy của doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Nhà máy này gọi là bonded factory.
 • Về cơ sở vật chất, kho bảo thuế của doanh nghiệp phải trang bị hệ thống trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc quản lý hàng hóa bằng phương thức điện tử – kết nối mạng với cơ quan hải quan để thực hiện giám sát, kiểm tra theo quy định…

Thủ tục hải quan đối với hàng đưa vào kho bảo thuế

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đưa vào kho bảo thuế thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, trừ thủ tục nộp thuế.

Hàng hóa đưa vào kho bảo thuế chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.

Khi đưa nguyên liệu, vật tư vào sản xuất, doanh nghiệp phải quản lý, theo dõi theo quy định của pháp luật kế toán, thống kê.

Đối với hàng hóa trong kho bị hư hỏng, giảm phẩm chất

Với trường hợp này, khi tiêu hủy thì cần thực hiện quy trình sau:

 • Doanh nghiệp sẽ gửi văn bản đề xuất tiêu hủy lên Cục Hải Quan, trong đó nêu rõ: loại, tên nguyên liệu, số lượng, lý do tiêu hủy, số tờ khai hải quan, ngày, tháng, năm.
 • Tự doanh nghiệp tiến hành tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan hải quan, cơ quan thuế và môi trường.
 • Sau khi tiêu hủy, lập biên bản chứng nhận.

Thanh khoản hàng hóa trong kho bảo thuế

Cuối năm (vào ngày 31/12) hoặc chậm nhất (ngày 31/1 năm tiếp theo), doanh nghiệp buộc phải gửi bảng danh sách tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu theo chế độ bảo thuế, các tờ khai hải quan nhập khẩu, các tờ khai hải quan xuất khẩu cùng với lượng sản phẩm xuất khẩu cho cơ quan hải quan.

 • Trường hợp tỷ lệ xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ được bảo thuế: DN nộp bổ sung phần thuế cho phần chênh lệch chưa xuất khẩu.
 • Trường hợp tỷ lệ xuất cao hơn tỷ lệ được bảo thuế: DN được hoàn thuế phần chênh lệch.

Quy định khác

Doanh nghiệp có kho bảo thuế:

 • Được phép lưu giữ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
 • Được sắp xếp, đóng gói lại, di chuyển hàng hóa trong kho bảo thuế.
 • Thông báo trước cho cơ quan hải quan kế hoạch dự kiến đưa nguyên liệu, vật tư trong kho bảo thuế vào sản xuất.
 • Định kì 03 tháng một lần, thông báo bằng văn bản với Cục Hải quan quản lí kho bảo thuế về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho bảo thuế.
Các quy định về kho bảo thuế
Các quy định về kho bảo thuế

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho bạn một lượng kiến thức cơ bản về Kho bảo thuế. Tuy nhiên, cần lưu ý: theo quy định pháp luật, hàng hóa được lưu trong kho bảo thuế chỉ phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm xuất khẩu và không được phép bán vào thị trường Việt Nam. Với những trường hợp được Bộ Công thương cho phép thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp thuế nhập khẩu rồi mới đưa hàng hóa bán ra thị trường trong nước.

Hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công!

Ngọc Mai – Tổng hợp và Biên tập

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.