Chính Phủ Đề Cao Tầm Quan Trọng Của Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tọa đàm tại hội nghị Kinh tế tư nhân Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Xuân La đã gặp mặt, trao đổi và phát biểu cũng như trực tiếp trả lời các thác mắc mà các công ty tư nhân đang vướng mắc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch và nông nghiệp, những vấn đề nóng đang được nhắc đến gần đây. Ông bộ trưởng tin tưởng quyết tâm của Chính Phủ, Nhà nước và tầm quan trọng của kinh tế cư nhân, khẳng định kinh tế tư nhân đang phát triển toàn diện, nhanh chóng trở thành một hạt nhân cho nền kinh tế Việt Nam. Ông nhấn mạnh sẽ xóa bỏ mọi rào cản, áp lực, tạo một môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân.

Nhằm nâng cao tinh thần, cải thiện môi trường, gần đây dưới sự lãnh đạo của Chính Phủ đã có hàng loạt cuộc gặp gỡ, đối thoại xúc tiến đầu tư, những buổi tọa đạm nâng cao nhận thức, chiến lược về các lĩnh vực công nghệ thông tin, du ịch, nông nghiệp. Với thời gian làm việc tập trung, xâu xát giữa chính phủ và doanh nghiệp. Những vướng mắc đang còn tồn tại được đưa ra, thảo luận và giải quyết một cách triệt để, rõ ràng, tăng niềm tin của doanh nghiệp vào chính phủ, Nhà nước. ( bạn có thể tìm hiểu thêm về bài viết – review khách quan về những địa chỉ học xuất nhập khẩu uy tín )

Nhà Nước Luôn Luôn Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

Phát biểu trước hàng nghìn công ty, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Nhà nước, Chính phủ luôn luôn thúc đẩy, tạo ra một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, lành mạnh, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết đảm bảo mọi quyền lợi của các công ty, tổ chức, phù hợp với các qui định của kinh tế thế giới và các hiệp định đã được ký kết”.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước cần tiếp thu và thảo luận tại các buổi tọa đàm giữa các công ty tổ chức tư nhân Việt Nam; kịp thời xử ý những vấn đề nóng, có kế hoạch giải quyết khó khăn về lâu về dài; luôn bên cạnh các công ty, tổ chức tư nhân, coi những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải cũng chính là khó khăn của các cơ quan Nhà nước. Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ các công ty mới thành lập, những doanh nghiệp có phát kiến mới, sáng tạo. xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng được giúp đỡ về nguồn vốn và cơ hội đầu tư của các tổ chức công, ty. Luôn có các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, khong gây thất thoát khó dễ cho các doanh nghiệp kinh doanh.

Về vai trò của khu vực, Bộ trưởng cũng muốn các địa phương có thể trao đổi, chia sẻ với nhau về lợi thế, nguồn lực, tránh cạnh tranh không lanh mạnh, cản trở giẫm chân lên nhau về cơ hội đầu tư, chính sách, nguồn vốn. Xây dưng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để các doanh nghiệp không phải chờ đợi, lãng phí.

Doanh nghiệp đổi mới, phát triển

Bộ trưởng yêu cầu, dưới sự ưu tiên của Nhà nước, chính phủ thì kinh tế tư nhân phải liên tục phát triển, nâng cao trình độ, năng lực cạnh tranh không được sớm bằng lòng với những gì đã có, phải hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nâng mức đóng góp của bộ phận kinh tế tư nhân tăng gấp đôi so với hiện nay.

Trong môi trường kinh tế thị trường năng động hiện nay, đã hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp phải có tầm nhìn xa, nắm được lợi thế kinh doanh những lĩnh vực mà minh có thế mạnh như du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh chứ không chỉ chú trọng lợi thế về giá nhân công, ưu đãi về thuế. Không nên để tình trạng chỉ phục vụ các doạnh nghiệp khác, làm thuê về gia công, lắp ráp, các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp.

Các công ty tổ chức cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ về nguồn lực, kinh nghiệm, công nghệ của các công ty nước ngoài, tránh các tình trạng bì co cụm, đơn độc trong kinh doanh. Ngoài ra các công ty tổ chức trong nước cũng phải gắn kết với nhau, phát huy những thế mạnh, nắm rõ môi trường kinh doanh, cụ thể, luôn đổi mới để có thể đột phá khi hội nhập quốc tế.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.